اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

جدیدترین دانش ها

در حال ضبط

آموزش php mvc سعی دارد قدم به قدم و در قالب ساخت یک فریمورک از صفر کار …

۱۰:۲۰:۰۰
۱۶ نفر

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده اطلاعات دوره
در حال ضبط
دوره صف‌های لاراولی به شما کمک می‌کند در استفاده از صف‌ها در لاراول تبدیل به یک استاد شوید و به هر شکلی که مورد نیاز شما بود از آن‌ها در پروژه‌های مختلف خود استفاده کنید. …
۱۰:۲۰:۰۰
۱۴ نفر

۳۲۵,۰۰۰ تومان

مشاهده اطلاعات دوره
قبلی
بعدی

جدیدترین مقالات علمی

کیفیت ترجمه
۴/۵

عنوان فارسی

مقایسه ای از تاثیر استرس شغلی بر فرسودگی و کیفیت زندگی بین پرستاران زن و پزشک های زن

Latin title

A Comparison of the Effect of Work Stress on Burnout and Quality of Life Between Female Nurses and Female Doctors

نویسنده مقاله

Si-Ying Wu

سال انتشار

۲۰۱۱

فرمت ترجمه

word

تعداد صفحات منبع

۱۲ صفحه

کد مقاله: ۵۰۸۷

کیفیت ترجمه
۴/۵

عنوان فارسی

مقایسه ای از تاثیر استرس شغلی بر فرسودگی و کیفیت زندگی بین پرستاران زن و پزشک های زن

Latin title

A Comparison of the Effect of Work Stress on Burnout and Quality of Life Between Female Nurses and Female Doctors

نویسنده مقاله

Si-Ying Wu

سال انتشار

۲۰۱۱

فرمت ترجمه

word

تعداد صفحات منبع

۱۲ صفحه

کد مقاله: ۵۰۸۷

قبلی
بعدی
×

ورود | ثبت‌نام

ورود شما به معنای پذیرش شرایط و قوانین کلینیک می باشد